elektroinstalace > » proč elektroinstalace?


Proč rekonstrukce elektroinstalace?

Převážnou část bytového fondu v ČR tvoří byty postavené do 80. let minulého století. Elektroinstalace v bytech té doby byla zapojena zjednodušeně řečeno jen dvoudrátově. Ochranný vodič zastával zároveň funkci vodiče pracovního, což je dnes v nových rozvodech nepřípustné. Tyto instalace byly tvořeny převážně hliníkovými vodiči, dnes již nevyhovujícími požadovaným příkonům používaných spotřebičů. Hliníkové vodiče menších průřezů mají tu vlastnost, že při zatížení elektrickým proudem tzv. tečou ve svorkách a spojích. To má za důsledek, že zpočátku tyto spoje hřejí, později jiskří, což vede až k přerušení těchto spojů. Takto vyhřáté hliníkové vodiče zkřehnou a následná manipulace s nimi je již nemožná. Vodiče se lámou, často nelze bez problémů vyměnit zásuvku nebo připojit lustr. Ne vždy, to končí jen nefunkční zásuvkou nebo svítidla. Často dochází i k požáru. Kritická situace nastává v případě přerušení ochranného vodiče PEN, kdy už se jedná o závažnou závadu přímo ohrožující život osob.

Jak tomu předcházet?

Předejít lze tomu částečně tak, že všechny spoje budou pravidelně (1x ročně) kontrolovány a dotahovány. Kontroly spojů v minulosti většinou nebyly určitě prováděny, proto dochází k uvolnění a následně k upálení vodičů, takto provedená elektroinstalace je za hranicí své životnosti a bezpečného provozu. Opravdu nejbezpečnějším řešením je provést celkovou rekonstrukci elektroinstalace.

Kdy provést rekonstrukci elektroinstalace?

Nejlépe co nejdříve. Doba realizace elektroinstalace je zpravidla od 5. do 14.dnů, dle rozsahu prací a požadavků zákazníka. Potom následují zednické a malířské práce. Nová elektroinstalace Vám přinese především vyšší bezpečnost, větší uživatelský komfort, dostatek přípojných a dimenzovaných míst. Současná „ elektrika “ v bytě je široká problematika vázaná na spoustu předpisů, v případě jakýchkoliv požadavků nás neváhejte kontaktovat.